Aktuálne oznamy

 
 
Po dohode so zriaďovateľom stravu treba odhlásiť a prihlásiť deň vopred do 14,00hod. V prvý deň choroby je možné vyzdvihnúť obed od 11,00 do 11,30 v kuchyni v MŠ.
 
 
 
Milí rodičia od 1.9.2016 sa v našej materskej škole vyučuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý nájdete na webovej stránke: https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf