Denný poriadok MŠ

Prevádzka v MŠ: 7,00 – 16,00 hod.