Aktuálne oznamy

 

Po dohode so zriaďovateľom
bude prevádzka MŠ Smrdáky
v dňoch
22.11.2017 – 24.11.2017
ZATVORENÁ

Dôvodom je malý počet detí
(kvôli chorobe).

Za pochopenie ďakujeme.

 
 
Po dohode so zriaďovateľom stravu treba odhlásiť a prihlásiť deň vopred do 14,00hod. V prvý deň choroby je možné vyzdvihnúť obed od 11,00 do 11,30 v kuchyni v MŠ.
 
 
 
Milí rodičia od 1.9.2016 sa v našej materskej škole vyučuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Môžete ho nájsť v časti dokumenty.