Platby

Vážená rodičia, po dohode na rodičovskom združení sú platby do materskej školy nasledovné:
- predškoláci - poplatok na celý školský rok 20€
- ostatné deti - poplatok na pol roka 41,50€ + 10,00€, spolu 51,50€
Ďakujeme.